EMBA
İTÜ Executive MBA
 

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof.Dr.Raziye Selim - Koordinatör (selimraziy@itu.edu.tr)

Doç.Dr.Kaya Tokmaçıoğlu

Dr.Öğr.Üyesi. Çiçek Ersoy Kekevi