EMBA
İTÜ Executive MBA
 

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof.Dr.Oktay Taş - Koordinatör (tasokta@itu.edu.tr)

Prof.Dr.Şebnem Burnaz (burnaz@itu.edu.tr))

Doç.Dr.Mehmet Erçek (ercekm@itu.edu.tr)