EMBA
İTÜ Executive MBA
 

Yürütme Kurulu'nun Mesajı

Yürütme Kurulu'nun Mesajı

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde iş hayatının ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan Executive MBA programlarına ilgi artarak devam etmektedir. İTÜ Executive MBA Programı, ülkemizde  açılan ilk Executive MBA Programı’dır. Programımız 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi bünyesinde İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından İTÜ Maçka Kampüsü'nde akademik hayata başlamıştır.

Program, iş hayatında kazanılan farklı deneyimleri, işletme alanının sunduğu  bilgilerle bütünleştirerek, farklı disiplin alanlarından gelen yöneticilerin deneyimlerini yorumlayabilme, disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve yeni bilgiler üreterek işletmeyi bir bütün olarak yorumlama  ve analiz etme becerisi kazandırmayı hedefler. İTÜ ve Ülkemizin alanında uluslararası deneyime sahip akademisyenlerinin yürüttüğü programa iş dünyasının deneyimli uzmanları da katkı sağlamaktadır. Bu kadro, temel kavram ve süreçlerden araçlar, örnek olaylar, seminerler ve güncel yazılımlara doğru evrilen bir program yapısı sunmaktadır.

İTÜ Executive MBA Programı, yetenekli profesyonellere, zorlu bir akademik yıl boyunca kendi limitlerini yeniden keşfederek, çalıştıkları örgütlerdeki liderlik patikalarında yol almalarına yardım edecek bir ortam sunar. Programın yoğun temposuna adapte olmak ciddi fedakarlıklar gerektirse de katılımcıların zaman geçtikçe iş hayatında sağladığı kazanımlarla bu fedakarlıkların getirdiği yorgunluğun azaldığını hissedeceği bir program sizleri bekliyor.

Bu açıdan, motivasyonu yüksek, sorunlara etkin ve pratik çözümler getirebilen, zamanını ve elindeki tüm kaynakları verimli ve etkin olarak kullanabilen, hedefleri belirli ve deneyimlerini paylaşarak kendini ve takım arkadaşlarını geliştirebilecek profesyonelleri aramızda görmeyi hedefliyoruz.

İTÜ EMBA Yürütme Kurulu